Samarbejde med Tjansen

En af de vigtigste årsager til at NFS blev stiftet var for at fremme integrationen på Nørremarken. Derfor får vi hjælp fra kommunen via ”Tjansen”, som er et succesrigt kommunalt projekt, hvor man finder tjanser til unge i de belastede boligområder. I praksis betyder det for os, at der etableres ”gåbusser”, hvor Tjansenansatte henter børn fra 5-års alderen og opefter fra de svageste familier og går med dem til træning og kamp, samt følger dem hjem igen bagefter.
 
Desuden rekrutterer Tjansen unge-trænere til NFS/VB. Ungetrænerne hjælper med udstyr før og efter træningen – en kæmpe hjælp til voksentrænerne, som man normalt ikke ser i andre klubber. Til gengæld skal vi forsøge at oplære de unge til trænergerningen og i det hele taget støtte dem i deres første job. Det kan give udfordringer – og nogle gange lykkes det ikke, men omvendt er der rigtig mange positive historier om unge der gør en indsats efter at være blevet hjulpet på vej. Så vær glad for hjælpen fra unge-trænerne – og hjælp dem  med at lære hvordan man agerer i en jobsituation.
 

Ansvarlig for Tjansen er Frits Lebahn, som har 30 års erfaring med frivilligt arbejde i idrætsforeninger og som ofte er at finde på kontoret i Nørremarkshallen.

Om Tjansens aktiviteter

Siden 2006 har Tjansen understøttet boldklubben Vejle Kammeraterne og fra 2015 også den nystartede forening Nørremarkens Forenede Sportsklubber (NFS). Understøttelsen udgøres af en række nyskabelser, særligt:

 

Gåbusser

Tjansenansatte henter børn fra 5-års alderen og opefter fra de svageste familier og går med dem til træning og kamp samt følger dem hjem igen.

Resultat: Stabil deltagelse fra børnenes side og en større andel der forsætter idrætsdeltagelse senere.

 

Trænerrekruttering

I de belastede boligområderne findes drenge og piger i 14-15 års alderen, der vurderes at have træner- og lederpotentiale. Disse tilbydes lommepengeansættelse og fungerer derefter som især børnefodboldtrænere. For drengenes vedkom mende lønnet frem til de fylder 16 år og for pigernes vedkommende frem til de fylder 18 år.

Resultat: Over halvdelen af de unge der fuldfører lommepengeansættelsen som træner fortsætter som almindelig frivillig fodboldtræner efterfølgende. En del af dem der ikke umiddelbart fortsætter vender senere tilbage som frivillig træner eller leder.

 

Lederuddannelse og -ansættelse i Tjansen

Siden 2014 har unge afdelingsledere fra Tjansens fritidsansatte aflastet de fuldtidsansatte voksne ledere i lommepengedelen. F.eks. ved varetagelse af den meget tidskrævende ledelse af større uddelinger i weekenderne men også ved at de unge ledere på skift varetager hele den daglige ledelse af Tjansen i de større ferieperioder.

De unge afdelingsledere rekrutteres typisk blandt de Tjansenuddannede trænere.

Resultat: Fra og med sommeren 2017 har Tjansen haft stort set uændret aktivitetsniveau, og det endda med kun én voksen fuldtidsansatte leder (mod tidligere to).

Samtidig har funktionen som afdelingsleder i Tjansen meget tydeligt effekt på deres aktiviteter som frivillige ledere i NFS eller Vejle Kammeraterne, hvor de med erfaringerne fra Tjansen i ryggen typisk avancerer fra træner- til lederniveau.

 

Sommerferieaktiviter

I de midterste fire uger af sommerferien laves der dagligt sommerferieaktiviteter for de fem til tolv-årige i fire til seks timer om dagen fire dage om ugen i samspil med lokale foreninger og institutioner med udnyttelse af de færdigheder som Tjansens unge har opnået i deres deltagelse i det frivillige foreningsliv.

Resultat: Mindre uro i boligområderne i sommerferieperioden. Aktiviteterne trækker de allersvageste børn ud af lejlighederne og giver mulighed for at præge dem, f.eks. i retning af foreningsdeltagelse efter sommerferien. Sidst men ikke mindst får børnene og områdets positivt stærke unge etableret et gensidigt netværk, der klart trækker børnene i retning af positiv deltagelse i skole-, foreningsliv mm.

Tilmeld dig fodbold
NFS | Nørremarkens Forenede Sportsklubber | Kløvertoften 3, 7100 Vejle | CVR.: 35 27 62 46 | Knr. 1551 113 641 60